Tiedotuskanavat

Yhdistyksemme käyttää tiedotukseen erikanavia ja nykyisin myös sosiaalista mediaa. Ensisijainen tiedottominen, ei sääntömääräisissä asioissa, on sähköposti, mutta tekniikoiden kehittyessä olemme myös ottaneet käyttöön WhatsApp -kanavan. Alla ohjeita kuinka voit liittyä haluaamasi tiedotuskanavaan.

Sähköposti

Sähköpostilla tiedotetaan isommista asioista kuten kokousten päätöksistä ja vastaavista toimintaan liittyvistä asioista.

Kirjoita sähköposti seuran sihteerille johon ilmoitat metsästäjänumerosi sekä yhteystietosi. Tietojen avulla päivitetään tarvittaessa tiedot jäsenrekisteriin.

Sihteeri
Juhani Sutinen
jussuti@dnainternet.net

WhatsApp

Uutenä välineenä tiedottamiseen on tullut käyttöön WhatsApp. WhatsApp:n avulla saadaan tiedotettua keveitä muistusluontoisia asioita joita sähköpostin avulla on hieman raskaampaa tehdä. Tälläisiä ovat esimerkiksi muistukset kokouksista tai muista tapahtumista.

WhatsApp-ryhmään pääset liittymään kirjoittamalla viestiä johtokunnan jäsenelle, jossa on metsästäjänumerosi. Halutessasi voit päivittää myös yhteystietosi lisäämällä ne viestiin.

Jäsen


Tomi Malinen


50 5747 112